Förslag till föreskrifter om nivåplacering av kvalifikation i enlighet med den svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

Rubricerade ärende, ert diarienummer MYH 2021/2264, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.