Förslag till föreskrifter om skyldighet för utbildningsanordnare att lämna uppgifter om yrkeshögskolans intäkter och kostnader

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2020/2009, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

yrkeshögskolan