Förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av vattenbruket

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.10.16-15774/2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

vattenbruk