Förslag till föreskrifter om statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020:592, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.