Förslag till föreskrifter om teknisk identifiering av fordon m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2020-128, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.