Förslag till föreskrifter om trafikregler för luftfart

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2018-106, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

luftfart