Förslag till föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100-499

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.