Förslag till föreskrifter på djurhälsoområdet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.2.17-00701/2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Djurhälsa