Förslag till lag om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Regelrådets yttrande

Kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

biluthyrning