Förslag till lagrådsremiss om en ny kollektivtrafiklag

Regelrådet saknar möjlighet att inom den angivna svarstiden yttra sig över förslaget. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.