Förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på enskilda vägar mellan Vändburg och Rembs, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.