Förslag till nya föreskrifter om ackreditering av arrangörer av program för kompetensprövning

Förslag till nya föreskrifter om ackreditering av arrangörer av program för kompetensprövning Rubricerade ärende, diarienummer 11-2704-14 har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.