Förslag till nya föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.