Förslag till nya föreskrifter om bingo för allmännyttiga ändamål

Rubricerade ärende, diarienummer 18Li7357, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 12 december 2018 med angiven svarstid den 21 december 2018 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.