Förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E45 i Gävleborgs län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.