Förslag till sjöfartsföreskrift dnr 258-2506-2013, Stallarholmsfjärden, Strängnäs kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.