Förslag till Skolverkets föreskrifter om gymnasieutbildningar med egna examensmål

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.