Förslag till Skolverkets föreskrifter om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

riksprislistan