Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 200:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avger därför inte något yttrande i ärendet.