Förslag till teknisk specifikation för Svensk Vodka, Svensk Akvavit och Svensk Punsch

Remissen innehåller inget förslag till svensk författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår från att yttra sig i detta ärende.