Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och ockupation (Ds 2014:36)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att för slaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrenseförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

kulturegendom