Framställan om ändring av förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()