Framställan om ändring av förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.