Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter FIFS 2014:36 gällande ändring av minsta referensstorlek för bevarande av torsk i Östersjön och havskräfta i Skagerrak och Kattegatt

Rubricerade ärende, diarienummer 3268-15, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Taggar:

havskräfta torsk