Havs och Vattenmyndighetens förslag till ändring av föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.