Havs- och vattenmyndighetens förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Hallands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer 1565-2017, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Taggar:

fiskereglering