Information om Helcoms och Ospars regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten, samt inbjudan till att lämna synpunkter

Rubricerat ärende, diarienummer 2611-2017, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att remissen inte innehåller något förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Taggar:

Östersjön