Jordbruksdepartementets förslag till förordning om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse

Regelrådet saknar möjlighet att inom den angivna svarstiden yttra sig över förslaget. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig