Jordbruksverkets föreskrifter om ansökan för jordbruksstöd (SJVFS 2015:2)

Rubricerade ärende, diarienummer 3.4.16-11742/15, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

 

Taggar:

jordbruksstöd