Jordbruksverkets föreskrifter om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()