Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2013:41) om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård samt föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.