Jordbruksverkets förslag om ändring i föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan, och om ändring i föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter

Remissen följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt av kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2016/1914 av den 31 oktober 2016 som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.