Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter om ansökan om jordbruksstöd (SJVFS 2015:2)

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

jordbruksstöd