Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.