Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

bin