Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:81) om foder

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

foder