Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter (SJVFS 2010:4) om direktstöd

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

direktstöd