Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

Rubricerat ärende, diarienummer 3.4.16-07575/2018, har remitterats till Regelrådet.

Remissen inkom till oss den 26 november 2018 med angiven svarstid till den 30 november 2018. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan den 26 november om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

jordbrukarstöd