Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter (SVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.