Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Förslaget innebär såvitt kan bedömas en korrigering av ett tidigare ärende som Regelrådet yttrade sig över den 5 december 2012, vårt dnr. N 2008:05/2012/508, ert dnr. 23-11289/12. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

växtnäring