Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:4) om direktstöd

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

direktstöd