Jordbruksverkets förslag till ändringar i föreskrifter om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby

Det framgår av rubricerad remiss att Jordbruksverket i sin konsekvensutredning gjort en välgrundad bedömning att förslaget inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdraggranska utformningen av konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats hit.