Jordbruksverkets förslag till beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin

Remissen innehåller förslag till föreskrifter med anledning av beslut om smittförklaring av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin. Det framlagda förslaget är en uppdaterad version av tidigare beslut. I förslaget anges de områden som är smittade eller misstänkta för smitta med avseende på amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin. Syftet med förslaget är att förhindra spridning av sjukdomar hos bin mellan de områden som är smittade till de områden som är osmittade. Samtidigt vill man häva smittförklaringen i de områden där smitta inte längre finns, så att biodlarna inte begränsas i sin möjlighet att flytta bin så som de önskar även till dessa områden.