Jordbruksverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur

Förslaget medför, såvitt kan bedömas, begränsade effekter för företag. De delar av förslaget som utgörs av allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.