Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.