Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om om seminverksamhet med hund och katt

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Regelrådets yttrande

kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Promemoria ()