Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om om seminverksamhet med hund och katt

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.