Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

På grund av tillfällig arbetsanhopning samtidigt som granskningsresurserna för närvarande är begränsade saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.