Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.