Jordbruksverkets förslag till nytryck av föreskrifter om stöd till privat lagring av smör (SJVFS 2012:XX)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.