Jordbruksverkets förslag till smittförklaringsbeslut för amerikansk yngelröta hos bin

Rubricerade ärende, diarienummer 6.4.18-02757/2019, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.