Justitiedepartementets förslag till ändring av 27 c § revisorslagen (2001:883)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att avge yttrande.

 

Taggar:

revisorslagen